Ďakujeme, že ste sa zúčastnili európskych volieb!

Váš hlas pomohol formovať budúcnosť Európy a posilniť našu demokraciu. Novozvolení poslanci Európskeho parlamentu budú zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodovaní o kľúčových postoch EÚ a budú pokračovať v práci Parlamentu na zákonoch, ktoré majú zásadný vplyv na život všetkých Európanov.

Bližšie informácie

Európa pre mladých

Európa pre mladých

Chceš stretnúť nových ľudí, cestovať a nazbierať nové zážitky? Máš nápad, ktorý by mohol zmeniť Európu, alebo sa chceš jednoducho dozvedieť viac o tom, ako funguje európska demokracia? Bez ohľadu na to, čo hľadáš, Európsky parlament má vždy čo ponúknuť. Celú našu ponuku pre mladých ľudí nájdeš tu:

Ambasádorské školy Európskeho parlamentu Euroscola Návšteva v Kancelárii EP Stáže Study visit alebo štúdijná návšteva v Európskom parlamente Európska cena Karola Veľkého pre mládež Európsky portál pre mládež

Spolupráca s médiami

Predsedníčka EP Roberta Metsola s médiami

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku pomáha médiám informovať verejnosť o činnosti priamo voleného zákonodarného zboru Európskej únie.

Servis pre médiá

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do EP

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. Zatiaľ posledné, v poradí dvanáste voľby do EP, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnili v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. Termín konania volieb do EP na Slovensku bol 25. máj 2019. Ďalšia voľba europoslancov nás čaká v roku 2024.

Your MEPs

Posledné voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konali 8.júna 2024.
 

Slovensko má v Európskom parlamente 15 poslancov.

Sme tu pre vás

Poslaním Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku je prostredníctvom informovania médií a organizovania rôznych podujatí približovať Európsky parlament a jeho činnosť širokej verejnosti, uľahčovať spoluprácu medzi Európskym parlamentom a štátnymi orgánmi SR a takisto informovať vedenie Európskeho parlamentu o dianí v SR. Naša kancelária uplatňuje v praxi informačnú a komunikačnú stratégiu Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu (DG COMM), schvaľovanú Predsedníctvom Európskeho parlamentu, a to širokospektrálnymi aktivitami, do ktorých sa zapájajú aj europoslanci. 

 • Kancelária je miestom prvého kontaktu občanov SR s Európskym parlamentom. V Európskom informačnom centre, spravovanom spolu so Zastúpením Európskej komisie, odpovedáme (osobne, telefonicky a e-mailom) na otázky občanov a poskytujeme informácie o legislatívnych či iných rozhodnutiach Európskeho parlamentu. K dispozícii sú informačné letáky a publikácie o EP a EÚ, ktoré na požiadanie distribuujeme do škôl a rôznych organizácií.
 • Nájdete nás aj na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a Twitter), kde šírime informácie o rozhodnutiach Európskeho parlamentu a práci europoslancov čo najširšiemu publiku.
 • Organizujeme rôzne diskusné formáty, napríklad cezhraničné fóra, medzinárodné konferencie alebo regionálne diskusie, ktoré europoslancom uľahčujú vstup do dialógu s verejnosťou, so zástupcami štátnych orgánov, mimovládnych organizácií a najmä rôznych aktérov v oblasti prijímanej legislatívy v Európskom parlamente.
 • Aktivitami, ako sú výstava Laureáti Sacharovovej ceny za slobodu myslenia alebo premietanie filmov v rámci Ceny Lux, dostávame do povedomia angažovanosť EP v oblasti ľudských práv a podpory kultúrnej rozmanitosti.
 • Organizujeme vzdelávací program Ambasádorské školy Európskeho parlamentu, ktorý šíri povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí.
 • Záujem o prácu Európskeho parlamentu, europoslancov, ale aj o cudzie jazyky zvyšujeme u mladých ľudí každoročnou súťažou Euroscola, vďaka ktorej sa do Štrasburgu v sprievode svojich pedagógov dostane ročne viac než 350 najúspešnejších stredoškolákov.
 • Pre poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú spravodajcami legislatívnych návrhov, tieňovými spravodajcami, ale aj pre vedúcich národných delegácii a nimi poverených poslancov organizujeme tlačové konferencie na aktuálne a závažné témy a o výsledkoch pravidelného prieskumu Eurobarometer.
 • Spoluprácou na príprave a organizovaní rôznych audio-vizuálnych relácií napomáhame vstupu europoslancov do médií. Posielame tiež monitoring dennej tlače a audiovizuálnych médií zo Slovenska.
 • Spolupracujeme s Národnou radou Slovenskej republiky, zastupiteľstvami samosprávnych krajov, miest a obcí, Ministerstvom zahraničných vecí a  európskych záležitosti Slovenskej republiky a ďalšími zložkami štátnej správy, s mimovládnymi a partnerskými organizáciami (neziskové organizácie, združenia a asociácie), s univerzitami a strednými školami.
 • V spolupráci s regionálnou sieťou Europe Direct a Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike organizujeme podujatia informujúce o dianí a rozhodnutiach Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
 • Podieľame sa na príprave návštev predsedu Európskeho parlamentu, delegácií a výborov Európskeho parlamentu v SR.
 • Informovanosť o Európskom parlamente zabezpečujeme posielaním tlačových správ viac než 600 novinárom zo Slovenska.
 • Na zasadnutia Európskeho parlamentu či tematické semináre v Štrasburgu a v Bruseli pozývame novinárov z celoštátnych i regionálnych médií a významných blogerov.
 • Organizujeme informačné semináre o Európskom parlamente pre novinárov v Bruseli a na Slovensku.

Kontakt

people

Robert Sermek

Vedúci Kancelárie EP na Slovensku

421 (0) 904 529 709 robert.sermek@europarl.europa.eu
people

Ján Haraslín

Komunita spoločne.eu, sociálne médiá

421 (0) 2 5942 9686 jan.haraslin@europarl.europa.eu
people

Naďa Nováková

Ambasádorské školy EP, Euroscola, workshopy pre školy

421 (0) 2 5942 9683 nadia.novakova@europarl.europa.eu