Spolupráca s médiami

Servis pre médiá

Novinárom poskytujeme aktuálne a nestranné informácie o aktivitách Európskeho parlamentu, pomáhame sprostredkovať kontakt s poslancami EP a zabezpečiť logistickú a technickú podporu vrátane audiovizuálnej pomoci.

Kancelária pravidelne informuje o očakávanom dianí v Európskom parlamente, rozposiela avíza a tlačové správy, organizuje tlačové konferencie, menej formálne brífingy i štruktúrovanejšie semináre, a to v Bruseli, v Štrasburgu, v Bratislave a v ďalších slovenských regiónoch. Novinárov tiež pozývame na plenárne zasadnutia do Štrasburgu i Bruselu, aby mohli priamo na mieste pokryť dianie v Európskom parlamente.

Spolupráca s médiami

  • Servis pre médiá