Európa pre mladých

Study visit alebo štúdijná návšteva v Európskom parlamente

Study visit alebo po slovensky študijná návšteva, je jedinečná príležitosť pre mladých občanov nad 18 rokov, vďaka ktorej sa môžu spolupodieľať na každodenných aktivitách Kancelárie Európskeho parlamentu a preniknúť hlbšie do základov európskej integrácie.

V januári 2024 sme u nás na study visit privítali študentku štvrtého ročníka strednej školy Esther. Po dobu troch týždňov bola súčasťou Kancelárie a o svojej skúsenosti vám porozpráva ona sama.

Vďaka možnosti prihlásiť sa na study visit som mohla byť súčasťou Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Moja náplň práce spočívala vo vypomáhaní pri každodenných aktivitách Kancelárie napríklad aj so sociálnymi sieťami, vytváraní grafických vizuálov, prezentácií a zároveň som sa  v procese učila o inštitúciách Európskej únie. Zúčastnila som sa zaujímavých podujatí, diskusií a hlavne spoznala som úžasných ľudí, s ktorými som spolupracovala v priateľskom a zároveň profesionálnom kolektíve. Všetci boli ku mne nesmierne milí a aj vďaka skvelým ľuďom, ktorí mi všetko vysvetlili  som sa do tohto prostredia každý deň s radosťou vracala.

Počas study visit sa naučíte veľa o fungovaní Európskeho parlamentu a o úlohách Kancelárie na Slovensku. V dnešnej dobe plnej informácií je dôležité mať prehľad o Európskej únii, ktorej sme súčasťou a možnostiach, ktoré nám ponúka ako napríklad rôzne stáže, study visits, významná je aj komunita spoločne.eu. Mladí ľudia sú budúcnosťou, a preto je potrebná angažovanosť každého jedného z nás, aby demokracia mala možnosť rásť, aby sme o ňu v záblesku nepravdivých výrokov neprišli.

Bola to pre mňa nezabudnuteľná skúsenosť na celý život, ktorá ma veľa naučila a ja si odnášam poznatky, ktoré môžem odovzdať aj rovesníkom a mládeži v mojom okolí. Svetové dianie ma vždy zaujímalo, takto som sa mohla priblížiť k niečomu  čo ma napĺňa a zároveň sa naučiť niečo nové. Bolo skvelé prispieť aspoň malou čiastkou k aktivitám Európskeho parlamentu. Je to výnimočná príležitosť a odporúčam ju každému komu nie je ľahostajná budúcnosť Európy.


Ak by ste chceli zažiť study visit, kontaktujte nás. Žiadosť o študijnú návštevu treba podať najneskôr jeden mesiac pred plánovaným začiatkom návštevy na adrese PERS-Studyvisit@ep.europa.eu a je potrebné k nej pripojiť motivačný list, životopis, kópiu platného preukazu totožnosti a výpis z registra trestov. Viac informácií nájdete tu.
 

study visit Esther