Európa pre mladých

Stáže

Európsky parlament v rámci svojej účasti na odbornom vzdelávaní občanov ponúka aj možnosť stáží a "študijných návštev" na Generálnom sekretariáte EP, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť s fungovaním tejto inštitúcie. EP ponúka rôzne platené alebo neplatené stáže: stáže všeobecného zamerania, žurnalistického zamerania, stáže pre prekladateľov a tlmočníkov.

Európsky parlament v rámci svojej účasti na odbornom vzdelávaní občanov ponúka stáže na Generálnom sekretariáte EP, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť s fungovaním tejto inštitúcie.

Stáže Roberta Schumana
Platené stáže Roberta Schumana sú určené pre absolventov univerzít alebo iných vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rovnaký štatút. Podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalársky titul). Cieľom stáží je doplnenie vedomostí, ktoré získali počas štúdia a oboznámenie sa s činnosťou EÚ, ale predovšetkým EP.

Prihlásiť sa môžete na stáž do Bruselu, Luxemburgu či Štrasburgu, alebo môžete rozšíriť náš tím v Kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave - ponúkame dve pozície.

Stáže sa opakujú dvakrát do roka.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:

  • stáž od 1. októbra do 28/29. februára – podávanie prihlášok: do 31. mája,
  • stáž od 1. marca do 31. júla – podávanie prihlášok: do 31. októbra.

Ak máte v úmysle uchádzať sa o udelenie stáže, odporúčame vám pozorne si prečítať interné pravidlá o stážach pre absolventov vysokých škôl.

Aktuálnu ponuku stáží a prihlášku na stáž nájdete tu.

Kontakty
Ak chcete získať viac informácií, odporúčame vám obrátiť sa na inštitúciu zodpovedajúcu za stáž, o ktorú máte záujem.

Pre viac informácií o stážach v Európskom parlamente píšte na PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu