Európa pre mladých

Európsky portál pre mládež

Európsky portál pre mládež poskytuje informácie mladým Európanom, ktorí by radi žili, študovali a pracovali v iných európskych krajinách.

Európsky portál pre mládež poskytuje informácie o príležitostiach a iniciatívach, ktoré sú zaujímavé pre mladých ľudí žijúcich, študujúcich a pracujúcich v Európe. Je určený nielen mladým ľuďom, ale aj zainteresovaným stranám pracujúcim v oblasti týkajúcej sa mládeže (mládežnícke organizácie, pracovníci s mládežou, tvorcovia politík atď.).

Nájdete tu 4 hlavné tématické okruhy:

1. Tematické stránky venované politikám EÚ v oblasti mládeže: „Zapoj sa“
2. Tematické stránky venované príležitostiam vycestovať do zahraničia: „Vycestuj do zahraničia“
3. Stránky venované programom/iniciatívam financovaným zo strany EÚ: „Iniciatívy EÚ“
4. Stránky o príslušnej politike: „Stratégia EÚ pre mládež“

Obsah je dostupný aj v slovenskom jazyku.

Európsky portál pre mládež