Európa pre mladých

Ambasádorské školy Európskeho parlamentu

Ambasádorská škola šíri povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Víťazná škola získa plaketu a možnosť navštíviť EP v Štrasburgu.

ambaradorska-skola-logo.jpg

Kancelária Európskeho parlamentu realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí sa zapoja do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách.

Ako program funguje:

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky/jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu, a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Zúčastneným osobám budú poskytnuté základné školenia o tom, ako program funguje, o úlohe a činnosti Európskeho parlamentu, o spôsobe vyučovania tematiky EÚ a o ďalších relevantných témach. Okrem toho získajú zaujímavý učebný materiál. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať v rámci svojej školy, budú monitorované.  V priestoroch školy by sa mal vytvoriť informačný bod/miesto pre informácie o EÚ a EP.

Vzdelávacie materiály

Ambasádorské školy EP majú k dispozícii vzdelávacie materiály Európa v škole, ktoré boli pre program EPAS špeciálne vytvprené. Zahŕňajú sedem nezávislých modulov, ktoré možno použiť samostatne, a manuál pre učiteľov, ktorý vám pomôže zaviesť do výučby v triede interaktívne aktivity. Nástroj pomáha pri výučbe o EÚ, jej členských štátoch, histórii, hodnotách a vplyve na náš každodenný život. Obsahuje aj modul o mediálnej gramotnosti a dezinformáciách. V materiáloch sa uplatňuje metodika „učenia sa hrou“ s kvízmi, rolovými hrami a interaktívnymi cvičeniami. Je to ideálny nástroj pre študentov stredných a odborných škôl.

Materiály EPAS nájdete na YOUTH HUB - platforme pre mládež a pedagógov Euróspkeho parlamentu v sekcii Pedagógovia - Vzdelávacie zdroje:

Nájdete tu aj množstvo ďalších hier, kvízov, zdrojov informácií, ktoré vám pomôžu priblížiť študentom Európsku úniu.

Súhrn podmienok účasti školy na programe:

  • vymenovanie aspoň jedného senior ambasádora EP (učiteľ/učiteľka), ktorému sa poskytne odborná príprava
  • aktívne využívanie poskytnutých vzdelávacích materálov v škole
  • výber 5 - 10 žiakov, ktorí budú pôsobiť ako junior ambasádori Európskeho parlamentu
  • vytvorenie informačného miesta o EÚ a EP v školských priestoroch
  • informovanie o činnosti EÚ a jej inštitúcií prostredníctvom brožúr, internetových odkazov a iných materiálov, ktoré budú poskytnuté
  • zorganizovanie rôznych druhov aktivít súvisiacich s EÚ pri príležitosti Dňa Európy

Ak škola uspokojivo splní požiadavky stanovené v programe, bude certifikovaná ako Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a získa plaketu, ktorá môže byť vystavená na poprednom mieste v budove školy.

Okrem toho bude každý rok žiačkám a žiakom štyroch najaktívnejších škôl ponúknutá cesta do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Učiteľky a učitelia budú pozvaní na odborný seminár do Bruselu.

Ak máte záujem o tento program, napíšte na adresu nadia.novakova@europarl.europa.eu. Pre školský rok 2023/24 máme otvorené prihlasovanie do 30.septembra 2023.