Ambasádorské školy EP - slávnostné ukončenie 7.ročníka

V pondelok 19.júna 2023 sme slávnostne ukončili už 7.ročník úspešného programu Ambasádorská škola EP a ocenili laureátov. Najúspešnejším bol tím z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach.

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v rámci siedmeho ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) ocenila šestnásť škôl prevažne z Nitrianskeho a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spolu 25 pedagógov a 140 študentov získalo certifikát senior a junior ambasádorov Európskeho parlamentu. Školy zároveň získali titul Ambasádorskej školy EP.

Na prvom mieste skončilo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach, druhé miesto obsadila Obchodná akadémia v Šuranoch, tretie miesto patrí Obchodnej akadémii v Leviciach a na štvrtom mieste sa umiestnilo Gymnázium Golianova v Nitre.

Titul Ambasádorskej školy EP za školský rok 2022/2023 okrem toho získali:

Obchodná akadémia, Dolný Kubín, 

- SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom,

- SOŠ strojnícka, Bánovce nad Bebravou,

SSŠ Štúrovo,

Gymnázium P. Pazmáňa, Nové Zámky,

- Obchodná akadémia, Trnava,

- SPŠ Dubnica nad Váhom,

Gymnázium Jura Hronca, Bratislava,

- Gymnázium M.R.Štefánika, Nové Mesto nad Váhom,

Gymnázium Hansa Selyeho Komárno,

Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice,

- Stredná odborná škola Pruské.

Všetkým úspešným školám sa prihovorili dvaja poslanci Európskeho Parlamentu pomocou krátkych video vstupov. Ivan Štefanec (EPP) a Katarína ROTH-NEVEĎAĽOVÁ (SaD) poďakovali ambasádorom za ich prácu, gratulovali k úspešnému ukončeniu programu a zaželali všetko dobré do budúcnosti. Nasledovala živá diskusia s pani poslankyňou Miriam LEXMANN (EPP) a pánom poslancom Vladimírom BILČÍKOM (EPP), počas ktorej študenti mali mnoho otázok od elektromobility až po umelú inteligenciu. 

Počas krátkeho sli.do prieskumu sme sa junior ambasádorov na záver pýtali na spätnú väzbu k programu Ambasádorských škôl EP. Medzi najobľúbenejšie aktivity počas roka patrili webináre o Sacharovovej cene a o osobnom rozvoji, študenti si takisto cenili možnosť diskutovať s europoslancami.

Stretnutie sme uzavreli spoločným obedom, pri ktorom senior a junior ambasádori mali príležitosť na vzájomné spoznávanie sa, výmenu poznatkov a nápadov, prípadne nadviazanie bližšej spolupráce. Networking a spolupráca medzi ambasádorskými školami sú dôležitou súčasťou tohto programu.

Ciele programu EPAS

Program Ambasádorská škola EP je vzdelávací program zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii, európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách.

Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre každodenný život mladých ľudí, ako možno zmeniť Európu v budúcnosti podľa ich predstáv či prečo je dôležité zúčastňovať sa na európskych voľbách.

epas-closing2-resize.JPG

epas-closing1-resize.jpg