Vzdelávacie materiály k voľbám do EP pre stredné školy

Európsky parlament pripravil pre učiteľov stredných škôl súbor vzdelávacích aktivít, ktoré študentom priblížia dôležitosť eurovolieb a Európskeho parlamentu. Súbor si stiahnete zadarmo v 24 jazykoch na našom mládežníckom portáli Youth Hub.

Ak vaši študenti idú v júni prvýkrát k volebným urnám, chceme vám ponúknuť sadu materiálov, pomocou ktorých im priblížite tému európskych volieb. Tento súbor nástrojov vám ponúka jednoduchý prístup k rôznym vzdelávacím materiálom, vďaka ktorým budú môcť mladí ľudia vyjadriť svoj názor, prezentovať svoje nápady či klásť otázky týkajúce sa európskych volieb. Prineste demokraciu aj do vašej triedy a pripomeňte mladým ľuďom, aby išli voliť!

Účelom tohto vzdelávacieho súboru je poskytnúť jednoduchý prístup k aktivitám, ktoré vám môžu pomôcť vysvetliť vašim študentom vplyv Európskej únie na ich životy, úlohu Európskeho parlamentu a dôležitosť hlasovania v európskych voľbách.

Pozostáva z viacerých modulov, pričom každý modul je rozdelený na štyri časti:

• úvod do témy,

• vodiace otázky na začatie konverzácie

• vzdelávacie zdroje

• kvíz.

Celý súbor materiálov nájdete na stránke mládežníckeho portálu Európskeho parlamentu a je voľne na stiahnutie v 24 jazykoch.

vzdelavacie-materialy-k-vobam-do-ep-pre-stredne-koly