Rozširovanie EÚ – sme naň pripravení?

Začiatok ruskej agresie na Ukrajine priviedol po dlhom období bez významných posunov znova do stredobodu pozornosti otázku budúceho rozširovania Európskej únie. Únavu z rozširovania a pomalý pokrok na strane kandidátskych krajín aj EÚ samotnej, vystriedala nie len živá diskusia ohľadom možného pristúpenia samotnej Ukrajiny do európskeho spoločenstva, no tiež sa rozprúdila diskusia o budúcnosti krajín západného Balkánu či Moldavska. Ďalšej veľkej vlne však bude musieť predchádzať poctivá revízia interných procesov a v nejakej podobe aj reforma EÚ.

Poslanci Európskeho parlamentu a niektorí lídri členských krajín volajú po zmenách v prístupových procesoch, spôsobe jeho monitorignu a hodnotenia, ako aj po prechode k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v otázkach SZBP. Šance jednotlivých krajín západného Balkánu na vstup sú aktuálne rôznorodé, zatiaľ čo Ukrajina od udelenia kandidátskeho statusu v roku 2022 dosiahla významný pokrok, no čaká ju ešte dlhá cesta. Jej vstup by pritom výrazne ovplyvnil Slovensko aj ďalšie krajiny únie, a to nielen z pohľadu výšky čerpania eurofondov, no tiež ako impulz pre rozvoj hraničných regiónov.

Ako by mala vyzerať reforma EÚ pred prijatím nových členských krajín? Aké príležitosti a výzvy predstavuje členstvo Ukrajiny v EÚ? Pracuje Slovensko na stratégii, ktorá by mu pomohla rozšírenie EÚ využiť vo svoj prospech a rozvoj? Mal by byť prístupový proces západného Balkánu urýchlený zo solidarity s týmito krajinami, ktoré sú z dekád prístupového procesu unavené a zároveň pozorujú neporovnateľne rýchly progres Ukrajiny? Kde je pri vstupe Ukrajiny do EÚ hranica medzi solidaritou a potrebou prioritizovať riadny proces? Mala by byť kvalifikovaná väčšina uplatňovaná v priebežných fázach prístupového procesu a je k takémuto kroku v EÚ vôbec vôľa?

Diskutovať budú:
•    Vladimír Bilčík (EĽS), poslanec Európskeho parlamentu
•    Ľubica Karvašová, slovenská diplomatka
•    Tomáš Strážay, riaditeľ, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Moderátor: Andrej Matišák, redaktor, Pravda

Diksusiu môžete sledovať na tomto linku.