Rodová rovnosť: Výnimočné filmy a reklamy, ktoré nám menia životy

Nie sme ani z Marsu ani z Venuše. Sme tu všetci spoločne na planéte Zem. Práve preto sú dôležité zmysluplné filmy, seriály a reklamné kampane, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, empatiu, boj proti predsudkom a stereotypom.

Pozývame vás na prednášku Petra Konečného s názvom Výnimočné filmy a reklamy, ktoré nám menia životy. Konať sa bude v stredu 20.marca 2024 o 17.00 v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a.

Filmový kritik Peter Konečný si dal za cieľ poukázať na spoločenské problémy dnešnej doby cez krátke reklamné spoty a filmové sekvencie, ktorých cieľom je za krátky čas zmapovať témy diskriminácie, mýtusu krásy či toxickej maskulinity. Sledovanie krátkych kreatívnych nápadov s presahom môže výrazne pomôcť ľuďom premýšľať nad spoločnosťou a udalosťami moderného dynamického sveta. Metodická príručka rodovej rovnosti podaná audiovizuálnou a pochopiteľnou formou, buduje rešpekt, ktorý naša spoločnosť mimoriadne potrebuje.

Podujatie vám prinášame v spolupráci so Staromestskou knižnicou.