Regionálne rozdiely na Slovensku: Ako ich znížiť a lepšie využiť európske fondy?

Aký je aktuálny stav a ako sa v priebehu rokov menili regionálne rozdiely na Slovensku?

Slovensko patrí v rámci EÚ 27 ku krajinám s významnými regionálnymi rozdielmi, ktoré predstavujú hlbší štrukturálny problém a týkajú sa najmä oblastí pracovných miest, príjmov a miery nezamestnanosti, životného prostredia, vzdelania aj prístupu k službám. Zlepšenie týchto rozdielov by mohlo nastať posilnením kompetencií krajov a obcí, reformou volebného systému, či lepším financovaním, napríklad aj cez adekvátnu decentralizáciu a tiež navýšenie eurofondov pre regióny. Tie sa preukázateľne stali od vstupu Slovenska do EÚ významným nástrojom na zmiernenie regionálnych rozdielov. Európska komisia tiež v septembri 2023 na žiadosť vlády v Bratislave spustila nový projekt, ktorý má do marca 2025 zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Po preskúmaní aktuálneho systému, vypracovaní a implementácii akčného plánu, budú výstupy zdieľané aj so zvyškom únie a môžu tak pomôcť k pozitívnej zmene aj v iných krajinách bloku. Taktiež bola schválená zmena mapy Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci na roky 2024-2027 s vyššími sumami pre investície z Fondu spravodlivej transformácie, a to aj v prípade západného Slovenska kde došlo k poklesu HDP na obyvateľa.

Aký je aktuálny stav a ako sa v priebehu rokov menili regionálne rozdiely na Slovensku? Aké faktory  boli pre dané zmeny rozhodujúce? Ako by vstup Ukrajiny do EÚ mohol ovplyvniť regionálne rozdiely na SR s ohľadom na východ krajiny? Do akej miery môže byť väčšia decentralizácia efektívnym riešením problému? Nakoľko významný efekt môžeme očakávať od spomínanej zmeny mapy Slovenska a budúceho akčného plánu? Čo môžeme v prístupe k znižovaniu regionálnych rozdielov čakať od novej slovenskej vlády?

V piatok 24.11. o 10h30 budú o regionálnych rozdieloch diskutovať:

•    Peter Pollák, poslanec Európskeho parlamentu, EĽS
•    Anton Marcinčin, riaditeľ, iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! (RRT)
•    Barbora Lukáčová - riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Bratislavský samosprávny kraj
Moderátorka: Barbara Zmušková, editorka, Euractiv Slovensko

Diskusiu si môžete pozrieť na youtube.