Nový zákon EÚ o umelej inteligencii: Ochráni európsku demokraciu a ekonomiku?

V posledných rokoch prešla umelá inteligencia (AI) významným technologickým pokrokom a postupne sa zväčšuje jej vplyv na rôzne oblasti ako školstvo, zdravotníctvo, doprava, investovanie či energetika. Z dôvodu rozmachu umelej inteligencie a rýchleho nárastu jej schopností, ako aj nárastu obáv z hrozieb, ktoré by mohla predstavovať pre práva, zdravie a bezpečnosť občanov EÚ, aj pre európsku demokraciu a demokratické procesy (akými sú tiež nastávajúce voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať už v júni tohto roku), inštitúcie EÚ sa v uplynulých rokoch zaoberali návrhom regulačného rámca pre AI.

V decembri 2023 vznikla dohoda na znení tohto Aktu o umelej inteligencii a aktuálne ho čaká oficiálne schválenie Radou EÚ a Európskym parlamentom. Primárnym cieľom Aktu o AI ako regulačného rámca je garantovať, aby systémy umelej inteligencie uvádzané na európsky trh a používané v EÚ boli bezpečné, transparentné, dodržiavali základné práva a hodnoty EÚ a boli priateľské k životnému prostrediu. Akt o umelej inteligencii ako jedinečný legislatívny návrh tohto typu na svete môže mať vplyv na reguláciu umelej inteligencie v iných právnych jurisdikciách vo svetovom meradle.

Ako bude vyzerať nový regulačný rámec a v čom spočíva jeho systém hodnotenia rôznych úrovní rizika? Ako nový zákon o AI zasiahne do odvetvia inovácií? Aký vplyv by mohol mať na konkurencieschopnosť európskych firiem na globálnom trhu? Aký je očakávaný dlhodobý vplyv zákona o AI nielen na ekonomiku, ale aj na spoločnosť EÚ? Pomôže zákon Európe, v kombinácii s DSA, vysporiadať sa aj s dezinformáciami a "deepfakes", ktoré sa postupne stávajú bežnou súčasťou predvolebného súboja v krajinách EÚ?


Diskutovať s Vami budú:
•    Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu, EĽS
•    Miroslav Chlipala, právnik venujúci sa otázkam IT a technológií, Bukovinský & Chlipala
•    Tomáš Jucha, člen správnej rady, AISlovakIA a senior policy manager, AmCham

Moderátor: Filip Struhárik, Denník N


Diskusiu môžete sledovať na tomto linku.