Nový nástroj pre informované hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024

Ste pripravení vyjadriť svoj názor v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024? Tu je tip na účinný nástroj, ktorý vám umožní urobiť informovanú voľbu - Volebný kompas EÚ&Ja.

EÚ&JA je komplexný volebný kompas, vyvinutý EurópskymUniverzitným Inštitútom vo Florencii, v spolupráci s odborníkmi  na univerzitách v Lausanne a Luzerne, so zapojením akademikov naprieč celou EÚ. V tejto online aplikácii reagujete na viac než 30 politických vyhlásení, ktoré pokrývajú širokú škálu súčasných politických otázok a politických hodnôt v európskej politike.

EÚ&Ja, vyvinutá akademikmi pre širokú verejnosť, je navrhnutá tak, aby voličom poskytla jasný prehľad o európskej volebnej kampani a ich jednotlivých pozíciách v nej. Jej cieľom nie je uprednostňovať žiadnu politickú stranu alebo skupinu strán. Opiera sa o rozsiahly výskum a odborné znalosti v oblasti aplikácií hlasovacích odporúčaní (VAA). Jej vývoj sa riadi prísnymi akademickými normami, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť a presnosť poskytovaných informácií.

Či už ste skúsený volič alebo nováčik na politickej scéne, EÚ&Ja ponúka intuitívne a ľahko použiteľné rozhranie. Stačí odpovedať na politické vyhlásenia a EÚ&JA vygeneruje personalizované odporúčania na základe vašich preferencií. Vďaka podpore viac ako 20 jazykov zabezpečuje prístupnosť pre používateľov v celej Európe, čím podporuje inkluzívnosť a rozmanitosť vo volebnom procese.

Okrem pomoci voličom poskytuje EÚ&Ja cenné vedecké údaje pre výskumníkov a odborníkov, ktorí sa zaujímajú o politické strany a voľby. Používaním EÚ&Ja tak prispievate nielen k vlastnému informovanému rozhodovaniu, ale podporujete aj akademický výskum v tejto oblasti.

Viac informácií o EÚ&Ja nájdete na stránke EÚ&JA