Kariéra v EÚ

Dobrovoľníci spoločne.eu zorganizovali verejné podujatie, ktoré sa uskutočnilo 28. novembra v Malom Berlíne v Trnave a bolo zamerané na prvovoličov a študentov vysokých škôl.

Dobrovoľníci z Európskeho potenciálu s podporou EPLO Bratislava a taktiež v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR privítali mladých ľudí zo západného regiónu Slovenska a hovorili s nimi o možnostiach EÚ na rôznych úrovniach - občianska angažovanosť, aktívne dobrovoľníctvo, stáže, ale aj kariérne príležitosti.

Zároveň sa uskutočnili sa aj tri diskusie o kľúčových európskych témach, ktoré zdôraznili význam európskych volieb. Týkali sa najmä nadchádzajúcich Európskych Volieb v roku 2024 (EE24) a možnosti aktívnej účasti voličov pred voľbami, no taktiež sa konal workshop o dezinformáciách, ktorý účastníkom poskytol zručnosti v oblasti kritického myslenia, ktoré im umožnia prijímať informované rozhodnutia pri stretnutí s politickým obsahom na internete.

kariery-den-eu2.JPEG (Kariérny deň EÚ v Trnave)