Európsky parlament sa v dňoch 17. – 20. augusta zúčastní na 48. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. V spolupráci s Agroinštitútom Nitra bude mať na výstave vlastný stánok s pestrým programom.

V spoločnom stánku Európskeho parlamentu a Europe Direct Nitra sa dozviete viac o histórii a budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ. Pre širokú verejnosť budú pripravené zaujímavé súťaže a kvízy jednak o poľnohospodárstve, ale aj o Európskej únii a Európskom parlamente. Svoje vedomosti si tu budú môcť overiť všetky vekové kategórie a pri tejto príležitosti sa možno naučia aj niečo nové.

IMG_3250-resize748x561.JPEG