Týždeň rodovej rovnosti: Ako sa vysporiadať s nerovnosťou v odmeňovaní?

Radi by sme Vás pozvali na ďalšiu zo série expertných diskusií, ktorá sa bude venovať téme "Týždeň rodovej rovnosti – Ako sa vysporiadať s nerovnosťou v odmeňovaní?".

Nerovnosťu v odmeňovaní

Radi by sme Vás pozvali na ďalšiu zo série expertných diskusií, ktorá sa bude venovať téme "Týždeň rodovej rovnosti – Ako sa vysporiadať s nerovnosťou v odmeňovaní?".
Debata sa bude konať v pondelok 23.10.2023 od 10:30 v priestoroch Európskeho domu. 
 
Diskutovať budú:
•    Katarína Roth Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu, S&D
•    Elena Bročková, projektová manažérka, o.z. Akčné ženy
•    Barbora Holubová, výskumníčka, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI)
Moderátorka: Katarína Strýčková, autorka podcastu V ženskom rode, novinárka, Denník N
 
A čomu sa budeme v diskusii venovať?


Zásada rovnosti odmeňovania žien aj mužov je zadefinovaná v mnohých dokumentoch, vrátane zmluvy o fungovaní EÚ. Európsky parlament tiež v marci 2023 schválil zavedenie nových pravidiel týkajúcich sa transparentnosti odmeňovania a mechanizmov na ich presadenie. Rozdiely v odmeňovaní napriek doteraz zavedeným opatreniam však pretrvávajú naprieč celou úniou. Za posledných desať rokov sa znížili len minimálne, a to na súčasných 12,7 %. Odchýlky medzi jednotlivými členskými štátmi sú pritom výrazné a na Slovensku je rozdiel ešte väčší (16,6 %). Ženy sú v EÚ naďalej znevýhodňované v kariérnom raste či v prístupe k niektorým pracovným pozíciám, hoci ich vzdelanostná úroveň je vyššia ako u mužov. Nerovnosti platových podmienok sa vyskytujú takmer v každej oblasti, ženy sa uplatňujú skôr v horšie platených profesiách a naviac sú,  väčšinou neúmerne voči svojim partnerom, zaťažené aj neplatenou prácou v podobe starostlivosti o deti a domácnosť. Na Slovensku problém ešte umocňuje nedostatok kapacít v predškolských zariadeniach.


Aké faktory vplývajú na nerovnosť odmeňovania medzi mužmi a ženami a ktoré sú najviac prítomné na Slovensku? Ako môžu problému pomôcť nové pravidlá týkajúce sa transparentnosti odmeňovania, ktoré schválil Európsky parlament v marci 2023? Aké ďalšie iniciatívy EÚ prijala či plánuje, napríklad aj na podporu zvýšenia zastúpenia žien v lepšie platených odvetviach? Ako a kto sa znižovaniu rozdielov platovej nerovnosti venuje na Slovensku? Aké prekážky bránia matkám k lepšiemu prístupu na pracovný trh a ako by ich riešenie pomohlo ekonomike krajiny?